Fons Leroy , is Licentiaat in de Rechten en in de Criminologie en behaalde een bijzondere licentie in de Bestuurskunde en het Overheidsmanagement. Na zijn studies verbleef Fons (° 23 juni 1954) enige tijd in Canada, waar hij een studie maakte over het rechtshulpsysteem. Hij doceerde aan de HISKWA-Arbeidershogeschool in Brussel en was verantwoordelijk voor de studiedienst van de RVA.

In 1990 werd hij adjunct-kabinetschef bij de toenmalige Gemeenschapsminister van Tewerkstelling. Gedurende 15 jaar werkte hij als adjunct-kabinetschef en later als kabinetschef op de Vlaamse kabinetten van Werkgelegenheid. Daar tekende hij mee het Vlaamse werkgelegenheidsbeleid uit. In 2005 kwam hij aan het hoofd te staan van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB).

Fons Leroy is de stichter, gewezen voorzitter en huidige ondervoorzitter van de vzw Synerjob, de vereniging van de Belgische publieke bemiddelings- en opleidingsdiensten, en lid van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid. Hij is tevens voorzitter van het European Network of Publick Employment Services (ENPES). Binnen de World Association of Public Employment Services (WAPES) is hij bestuurder en voorzitter van de strategische werkgroep. Hij is ook gastdocent “HR-management” aan de Odisee Hogeschool.

Daarnaast is Fons Leroy auteur van een groot aantal artikels over arbeidsmarktbeleid, werkgelegenheid en werkloosheid.

Zie zijn website voor meer info en achtergrond

FonsLeroy